1,101

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา23321.16%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด11210.17%
ทะเบียนโรงเรียน918.27%
นร.จำแนกตามอายุ736.63%
สรุป นร.รายชั้นเรียน625.63%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง575.18%
ตารางจำแนก.เพศ464.18%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา444.00%
บุคลากรเกษียณอายุ433.91%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด403.63%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ภาพรวมระดับจังหวัด353.18%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น353.18%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ333.00%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ322.91%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน222.00%
ผลสอบ O-Net201.82%
ผลสอบ RT111.00%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด111.00%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน100.91%
คณะกรรมการ90.82%
ผลสอบ NT80.73%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ70.64%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด70.64%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง70.64%
โครงการในโรงเรียน70.64%
นร.ขาดแคลน70.64%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง60.54%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา50.45%
รายงานบริหารงบประมาณ40.36%
นร.จำแนกตามศาสนา20.18%
นร.จบการศึกษา ป.610.09%
นร.จำแนกตามความพิการ10.09%
นร.จำแนกตามสัญชาติ10.09%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส10.09%
สถิติ/บริการ0-
นร.เดินทางเกิน 3 กม.0-
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ0-
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง0-
นร.จบการศึกษา ม.30-
นร.จบการศึกษา ม.60-
ข้อมูลสถานศึกษา0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-
แนวโน้ม จำนวน นร.0-
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน0-