ปี 2567

278,132

inf%
ครั้ง/Times NAN

10 เมนูสูงสุด

รายการจำนวน(ครั้ง)
หน้าแรก10,8444%
ทะเบียนโรงเรียน6,9032%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด6,6782%
สรุป นร.รายชั้นเรียน6,2992%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น6,2962%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน6,2792%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา6,0582%
ตาราง นร./ห้องเรียนจำแนกช่วงชั้นเรียน ระดับจังหวัด6,0462%
คณะกรรมการ6,0352%
ภาพรวมระดับจังหวัด6,0352%
สถิติ /รายปีจำนวน(ครั้ง)
2567278,132
สถิติ /รายเดือนจำนวน(ครั้ง)
กรกฎาคม 2567278,132

เมนูอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน6,0342%
สถิติ/บริการ6,0312%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ6,0272%
สรุปจำนวน นร./ห้องเรียนจำแนกรายชั้นเรียน ระดับจังหวัด6,0262%
นร.ขาดแคลน6,0252%
ตาราง นร./ห้องเรียนจำแนกรายชั้น ระดับจังหวัด6,0252%
โครงการในโรงเรียน6,0242%
รายงานบริหารงบประมาณ6,0242%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส6,0242%
นร.จำแนกตามอายุ6,0232%
อาคารและสิ่งก่อสร้าง - รร.6,0222%
อาคารและสิ่งก่อสร้าง - สพท.6,0222%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง6,0212%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา6,0192%
ผลสอบ O-Net6,0192%
บุคลากรเกษียณอายุ6,0192%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน6,0182%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ6,0182%
ผลสอบ NT6,0172%
แนวโน้ม ขนาดโรงเรียน6,0172%
แนวโน้ม จำนวน นร.6,0172%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ6,0172%
นร.จำแนกตามความพิการ6,0162%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง6,0162%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง6,0162%
นร.จำแนกตามศาสนา6,0152%
ตารางจำแนก.เพศ6,0152%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.6,0142%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา6,0132%
นร.จำแนกตามสัญชาติ6,0132%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ6,0112%
นร.จบการศึกษา ม.36,0112%
ผลสอบ RT6,0102%
นร.จบการศึกษา ป.66,0102%
นร.จบการศึกษา ม.66,0102%