ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านนาดอกไม้
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก48010074
PERCODE 6 หลัก190293
กระทรวง 10 หลัก1048190293
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาดอกไม้
ชื่อ (อังกฤษ)BanNadokmai
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลกุตาไก้
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์895737027
อีเมล์แอดเดรสndmschool@gmail.com
เว็บไซต์http://nadok.net
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.18997224
Longitude
104.6090372

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน