ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านโคกสูง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010081
PERCODE 6 หลัก190313
กระทรวง 10 หลัก1048190313
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสูง
ชื่อ (อังกฤษ)BANKHOKSUNG
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลโคกสูง
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสkhoksung1988@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.20521087
Longitude
104.4342599

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน