ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
นาถ่อนท่าวิทยาคาร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010126
PERCODE 6 หลัก190155
กระทรวง 10 หลัก1048190155
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาถ่อนท่าวิทยาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)Nathonthawithayakarn
หมู่ที่3
ถนนชยางกูร
หมู่บ้าน
ตำบลนาถ่อน
อำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.1172549
Longitude
104.7706904

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน