ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ่อดอกซ้อนท่าวัด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010224
PERCODE 6 หลัก190193
กระทรวง 10 หลัก1048190193
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ่อดอกซ้อนท่าวัด
ชื่อ (อังกฤษ)Bodoksorntawat
หมู่ที่14
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลพระซอง
อำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์610814377
อีเมล์แอดเดรสSupan17@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.026883
Longitude
104.5753141

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน