สพป.นพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาดเกณฑ์บุคคล
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
480102521904471048190447 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี3โคกสีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--111151262131111101111151241846191151231573----------------16711 15-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
480102531904481048190448 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 874โคกสีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--14112126281101111151161231836------------------------1098 14-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102541904491048190449 บ้านโนนหอม2โคกสีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--41317221--714161131325------------------------397 6-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102551904521048190452 บ้านยอดชาดวิทยา1ยอดชาดวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--71101172811418171151111636171141141453----------------12511 11-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
480102561904531048190453 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง6ยอดชาดวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--17117134215171141121171101756------------------------1098 14-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102571904541048190454 บ้านหนองบึง4ยอดชาดวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--414182213121314161206------------------------288 4-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102581904551048190455 บ้านหนองแคน3ยอดชาดวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--511211721211014112110171556------------------------728 9-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102591904421048190442 บ้านวังยาง1วังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--201101302121141161131111161826------------------------1128 14-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102601904431048190443 บ้านนาขามส้มป่อย7วังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--6141102112121815171256------------------------358 4-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102611904441048190444 บ้านหนองนางด่อน2วังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--917116231511211015181436------------------------598 7-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102621904451048190445 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์3วังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--9141132141916151101101546------------------------678 8-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102631904461048190446 บ้านสามแยกหัวภูธร6วังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา----21212131415121--165------------------------186 3-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102641904501048190450 บ้านหนองโพธิ์วังโน2หนองโพธิ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา151811113431216114111110141576------------------------919 10-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102651904511048190451 บ้านโพนสวางหนองแหน3หนองโพธิ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--518113217112110110113191716------------------------848 11-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก


ที่ตั้ง 35 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Version.DTE.2024.06.10