สพป.นพ.๑.
DMCper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
480100011900401048190040 บ้านกุรุคุ6กุรุคุเมืองนครพนม48000เครือข่ายวังตามัวกุรุคุ898459760- -17.32791656104.5557614
480100021900411048190041 บ้านหนองบัวด่านเก่า1กุรุคุเมืองนครพนม48000เครือข่ายวังตามัวกุรุคุ042-536717- -17.3153968104.5681616
480100031900421048190042 บ้านหนองหญ้าไซ7กุรุคุเมืองนครพนม48000เครือข่ายวังตามัวกุรุคุ883399552- https://sites.google.com/view/nongyasai-school/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%8117.31130904104.5446355
480100041900281048190028 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์10กุรุคุเมืองนครพนม48000เครือข่ายวังตามัวกุรุคุ809730112 17.32983144104.5814899
480100051900291048190029 บ้านไทยสามัคคี5กุรุคุเมืองนครพนม48000เครือข่ายวังตามัวกุรุคุ817691424- -17.32873576104.5886498
480100061900301048190030 บ้านนาป่ง4กุรุคุเมืองนครพนม48000เครือข่ายวังตามัวกุรุคุ653978993- -17.3022274104.5927859
480100071900511048190051 บ้านกล้วย7ขามเฒ่าเมืองนครพนม48000เครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า989647269pimpong_namfon@hotmail.com -17.267179104.7497019
480100081900521048190052 บ้านชะโนต8ขามเฒ่าเมืองนครพนม48000เครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า986185035chanote248@gmail.com -17.2459643104.7656957
480100091900531048190053 บ้านชะโงมนาโดน5ขามเฒ่าเมืองนครพนม48000เครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า42578230changomnadhon95@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104819005317.23976655104.7937433
480100101900541048190054 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)1ขามเฒ่าเมืองนครพนม48000เครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า828444766Tharika.p36@gmail.com 17.26917439104.7879746
480100111900321048190032 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)5คำเตยเมืองนครพนม48000เครือข่ายคำเตย42054231 17.20807491104.7294619
480100121900331048190033 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์18คำเตยเมืองนครพนม48000เครือข่ายคำเตย095-660-9050- -17.23410701104.7548492
480100131900341048190034 บ้านหนองยาว11คำเตยเมืองนครพนม48000เครือข่ายคำเตยnongyaoschool@hotmail.com 17.17517112104.659203
480100141900351048190035 บ้านหนองดินแดง1คำเตยเมืองนครพนม48000เครือข่ายคำเตย-Sh035@nkped.org -17.21117986104.6835192
480100151900361048190036 บ้านดอนแดงเจริญทอง13คำเตยเมืองนครพนม48000เครือข่ายคำเตย956727340 17.25379747104.6947177
480100161900371048190037 บ้านวังไฮหนองกุง3คำเตยเมืองนครพนม48000เครือข่ายคำเตย-- -17.1833663104.6635341
480100171900381048190038 บ้านทุ่งมน17คำเตยเมืองนครพนม48000เครือข่ายคำเตย895716802- -17.1808451104.6817768
480100181900391048190039 บ้านโพนป่าหว้าน7คำเตยเมืองนครพนม48000เครือข่ายคำเตย857461502- -17.22671958104.6853749
480100191900611048190061 บ้านนาคอกควาย2ดงขวางเมืองนครพนม48000เครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง862224059dlit48010019.1@nkpedu1.go.th http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104819006117.21336306104.7925679
480100201900621048190062 บ้านกกไฮ10ดงขวางเมืองนครพนม48000เครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง643283920- -17.20495228104.7755853
480100221900501048190050 บ้านนาหลวง11ท่าค้อเมืองนครพนม48000เครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า616321984 17.30977987104.7595124
480100231900471048190047 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)3บ้านท่าค้อท่าค้อเมืองนครพนม48000เครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า042532557- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=104819004717.31146879104.7863069
480100241900481048190048 บ้านหนองจันทน์1ท่าค้อเมืองนครพนม48000เครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า 17.35322007104.7868139
480100251900131048190013 บ้านนาทราย6นาทรายเมืองนครพนม48000เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย810602582nasaischool.nkp@gmail.com 17.38490052104.6916038
480100261900141048190014 บ้านนามูลฮิ้น2นาทรายเมืองนครพนม48000เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย9822565941048190014@pracharath.ac.th http://www.nh.ac.th/17.39681202104.6845734
480100271900151048190015 บ้านดอนยานาง1นาทรายเมืองนครพนม48000เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย847432691benjawan_120@hotmail.com 017.38456019104.711057
480100281900191048190019 บ้านนาคำโนนขาม7นาทรายเมืองนครพนม48000เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย825707939nonkhamschool31@gmail.com 17.3782353104.6786196
480100291900081048190008 บ้านนาราชควาย11นาราชควายเมืองนครพนม48000เครือข่ายหนองญาตินาราชควาย813696338 17.40652401104.729152
480100301900091048190009 บ้านเนินสะอาด8นาราชควายเมืองนครพนม48000เครือข่ายหนองญาตินาราชควาย085-4679089 17.38803636104.7286385
480100311900101048190010 บ้านนาราชควายน้อย5นาราชควายเมืองนครพนม48000เครือข่ายหนองญาตินาราชควาย899446229 17.4146433104.7183639
480100321900111048190011 บ้านสร้างหิน3นาราชควายเมืองนครพนม48000เครือข่ายหนองญาตินาราชควาย885830486 17.4155399104.6976052
480100331900121048190012 บ้านหนองบัวหนองแวง1นาราชควายเมืองนครพนม48000เครือข่ายหนองญาตินาราชควาย862268182nbn2482@hotmail.co.th 17.43369908104.6792213
480100341900631048190063 อนุบาลนครพนม0ในเมืองเมืองนครพนม48000เครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า801985891anuban190063@gmail.com http://www.anpschool.com17.4046327104.7821524
480100351900551048190055 บ้านน้อยใต้0ในเมืองเมืองนครพนม48000เครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า933202970bannoitai.school@gmail.com https://facebook.com/bannoitai.school17.37278996104.7888587
480100361900011048190001 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)-ในเมืองเมืองนครพนม48000เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย42511271- -17.4085831104.7846309
480100371900601048190060 บ้านดงยอ8บ้านกลางเมืองนครพนม48000เครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง933209234Dongyo_nkp@thaimail.com -17.18547959104.7443772
480100381900581048190058 บ้านกลางน้อย7บ้านกลางเมืองนครพนม48000เครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง832618740shcoo.bankangnoi38@gmail.com 017.13885524104.7743294
480100391900591048190059 บ้านดงติ้ว9บ้านกลางเมืองนครพนม48000เครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง857461502dongtiwschool@gmail.com -17.1571177104.7663995
480100401900561048190056 บ้านกลางบ้านหนาด13บ้านกลางเมืองนครพนม48000เครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง-- -17.17481734104.7825521
480100411900571048190057 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)8ดงขวางเมืองนครพนม48000เครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง- 17.19241312104.7880911
480100421900231048190023 ชุมชนนามนวิทยาคาร6บ้านผึ้งเมืองนครพนม48000เครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก985845491namonschool48010042@gmail.com https://sites.google.com/view/chumchonnamon2564/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=217.34468556104.6074299
480100431900241048190024 บ้านผึ้ง2บ้านผึ้งเมืองนครพนม48000เครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก951697349bps2554@hotmail.com 17.31959085104.6286093
480100441900251048190025 บ้านวังกระแส4บ้านผึ้งเมืองนครพนม48000เครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก886768943BWK101@thaimal.com -17.2906198104.6187616
480100451900261048190026 บ้านสุขเจริญ10บ้านผึ้งเมืองนครพนม48000เครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก 17.36300385104.6033848
480100461900271048190027 ดงสว่างเจริญวิทย์7บ้านผึ้งเมืองนครพนม48000เครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก910194393- -17.4071631104.5919869
480100471900311048190031 บ้านหนองปลาดุก22บ้านผึ้งเมืองนครพนม48000เครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก9332110529nongpladookschool@hotmail.com www.bannongpladook.ac.th17.42272676104.5673607
480100481900221048190022 บ้านดอนม่วง9บ้านผึ้งเมืองนครพนม48000เครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก425363093 17.37409273104.6382413
480100491900211048190021 บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน1โพธิ์ตากเมืองนครพนม48000เครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก 17.34175108104.676827
480100501900161048190016 บ้านโพธิ์ตาก9โพธิ์ตากเมืองนครพนม48000เครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก42560028- -17.3573872104.699287
480100511900171048190017 บ้านสุขเกษม8โพธิ์ตากเมืองนครพนม48000เครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก42560721- -17.34276902104.7108786
480100521900181048190018 บ้านหนองค้าโคกกุง3โพธิ์ตากเมืองนครพนม48000เครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก892751555- -17.32160633104.6828408
480100531900201048190020 บ้านโคกก่อง4โพธิ์ตากเมืองนครพนม48000เครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก823788989- -17.34108086104.6753987
480100541900461048190046 บ้านคำสว่าง10วังตามัวเมืองนครพนม48000เครือข่ายวังตามัวกุรุคุ818723732khamsawang10@gmail.com https://sites.google.com/view/bankhamsawang17.33610896104.4631338
480100551900441048190044 บ้านหนองแซง8วังตามัวเมืองนครพนม48000เครือข่ายวังตามัวกุรุคุ999169141- -17.28786945104.4902236
480100561900451048190045 บ้านโชคอํานวย3วังตามัวเมืองนครพนม48000เครือข่ายวังตามัวกุรุคุ933970019- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=104819004517.31629583104.4293169
480100571900431048190043 บ้านวังตามัว7วังตามัวเมืองนครพนม48000เครือข่ายวังตามัวกุรุคุ951969419wangtamuaschool@gmail.com wangtamuaschool.com17.2878011104.5086253
480100591900651048190065 บ้านหนองญาติ6หนองญาติเมืองนครพนม48000เครือข่ายหนองญาตินาราชควาย42503522nongyatschool@gmail.com https://sites.google.com/view/nongyatschool1/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=117.38216319104.7378179
480100601900661048190066 บ้านดงโชค1หนองญาติเมืองนครพนม48000เครือข่ายหนองญาตินาราชควาย968989099dongchoke55@gmail.com http://facebook.com/dongchoke17.35768341104.7657609
480100611900671048190067 บ้านคำพอก9หนองญาติเมืองนครพนม48000เครือข่ายหนองญาตินาราชควาย093-2895659 http://gg.gg/khamphok17.28366562104.7112078
480100621900681048190068 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ13หนองญาติเมืองนครพนม48000เครือข่ายหนองญาตินาราชควาย042-530903- -17.32795167104.7256717
480100641900031048190003 บ้านสําราญ2อาจสามารถเมืองนครพนม48000เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย042-593162 data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104819000317.46896557104.7333572
480100681900071048190007 บ้านนาหัวบ่อ7อาจสามารถเมืองนครพนม48000เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย 17.46899492104.7042788
480100691902711048190271 บ้านกุตาไก้10กุตาไก้ปลาปาก48160เครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ818733962pritsana2210@gmail.com 17.22327868104.626748
480100701902721048190272 บ้านวังโพธิ์6กุตาไก้ปลาปาก48160เครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ981022663wangpho190272@gmail.com -17.22637962104.5791965
480100711902731048190273 บ้านดอนดู่3กุตาไก้ปลาปาก48160เครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ955307175- -17.20981116104.6640744
480100721902741048190274 บ้านโพนทา2กุตาไก้ปลาปาก48160เครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ892773783 17.25077492104.6124989
480100731902771048190277 บ้านนางาม1กุตาไก้ปลาปาก48160เครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ42199865- -17.26096147104.6116231
480100741902931048190293 บ้านนาดอกไม้8กุตาไก้ปลาปาก48160เครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ895737027ndmschool@gmail.com http://nadok.net17.18997224104.6090372
480100751903031048190303 บ้านโคกสว่าง8โคกสว่างปลาปาก48160เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์872201097- -17.12454049104.494184
480100761903061048190306 บ้านวังกะเบา4โคกสว่างปลาปาก48160เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์878601049chaiya2017@gmail.com -17.15843496104.478916
480100771903071048190307 บ้านนาสีนวล5โคกสว่างปลาปาก48160เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์849342895bannasinualschool@gmail.com bannasinualschool@gmail.com17.15816218104.4955989
480100791903101048190310 บ้านศรีธน7โคกสว่างปลาปาก48160เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์-- http://www.srithon.ac.th/17.16769047104.4521424
480100801903121048190312 บ้านสว่างสำราญ7โคกสูงปลาปาก48160เครือข่ายพระธาตุมหาชัย984289048bansawangsumranschool@gmail.com -17.17666566104.4125092
480100811903131048190313 บ้านโคกสูง1โคกสูงปลาปาก48160เครือข่ายพระธาตุมหาชัย-khoksung1988@gmail.com -17.20521087104.4342599
480100821903141048190314 บ้านม่วง2โคกสูงปลาปาก48160เครือข่ายพระธาตุมหาชัย934155598 17.17966173104.4380672
480100831902821048190282 บ้านนกเหาะ8โคกสูงปลาปาก48160เครือข่ายพระธาตุมหาชัย9604785040 017.22831462104.460196
480100841902791048190279 บ้านหนองบัวคำ11นามะเขือปลาปาก48160เครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ-nbkschool.2564@gmail.com www.nbk.pusku.com17.28704556104.6451241
480100851902781048190278 โพนสวางนางิ้ววิทยา7นามะเขือปลาปาก48160เครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ931852596phonsawang_nangew@hotmail.com http://www.psnschool.ac.th/17.271613104.6281546
480100861902751048190275 บ้านนามะเขือ2นามะเขือปลาปาก48160เครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ879530931- -17.233365104.664963
480100871902761048190276 บ้านหนองแสง5นามะเขือปลาปาก48160เครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ862251923 17.24687167104.6370844
480100881902941048190294 ปลาปากราษฎร์บำรุง2ปลาปากปลาปาก48160เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์42589128- -17.17799724104.5284216
480100891902951048190295 บ้านนาขาม14ปลาปากปลาปาก48160เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์081-708-1762apinanapinanwibun.com@gmail.com -17.16753591104.5424217
480100901902961048190296 บ้านวังยาง10ปลาปากปลาปาก48160เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์-- -17.19689097104.5155774
480100911902971048190297 บ้านกอก5ปลาปากปลาปาก48160เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์812613895bkkschool@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104819029717.17242355104.5115036
480100921902981048190298 บ้านหนองบัว8ปลาปากปลาปาก48160เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์6215278340 017.21719855104.5322093
480100931902991048190299 บ้านโคกกลาง15ปลาปากปลาปาก48160เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์42589306khokklangschool2019@gmail.com https://sites.google.com/site/rongreiynbankhokklangplapak17.24092529104.5327475
480100941903001048190300 บ้านใหม่วังเซือม9ปลาปากปลาปาก48160เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์807565144Maiwangsuem.school@gmail.com -17.256108104.546507
480100951903011048190301 บ้านปลาปากน้อย3ปลาปากปลาปาก48160เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์9033399552PNplapaknoy@gmail.com 17.19150805104.5415475
480100961903111048190311 บ้านวังสิม6ปลาปากปลาปาก48160เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์089-943-5896- -17.17733451104.472444
480100971902861048190286 บ้านห้วยไหล่1มหาชัยปลาปาก48160เครือข่ายพระธาตุมหาชัย42560055tulapornjampa@gmail.com 17.2516105104.4325619
480100981903021048190302 บ้านถาวรนาอุดม6มหาชัยปลาปาก48160เครือข่ายพระธาตุมหาชัย8333639490 017.2433041104.4947464
480100991902801048190280 บ้านมหาชัย2มหาชัยปลาปาก48160เครือข่ายพระธาตุมหาชัย846009869mahachairongreiyn@gmail.com 17.27956127104.4581196
480101001902811048190281 บ้านทันสมัย7มหาชัยปลาปาก48160เครือข่ายพระธาตุมหาชัย899374071 17.24837241104.4563448
480101011902831048190283 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง4มหาชัยปลาปาก48160เครือข่ายพระธาตุมหาชัย42560056- -17.2754757104.4202236
480101021902841048190284 บ้านวังม่วง5มหาชัยปลาปาก48160เครือข่ายพระธาตุมหาชัย854567829 17.2771004104.4948575
480101031902851048190285 บ้านดอนกลาง3มหาชัยปลาปาก48160เครือข่ายพระธาตุมหาชัย42560147Donklang16k@gmail.com https://sites.google.com/s/1Nt-39_jDR70Oshha4hVMtLPB3FhL9I5j/edit?userId=11469908111834790074817.30580178104.4276591
480101051903041048190304 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี5หนองเทาใหญ่ปลาปาก48160เครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่tubtaonkp1@gmail.com 17.120144104.529719
480101061903081048190308 บ้านนาเชือก3หนองเทาใหญ่ปลาปาก48160เครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่-- -17.093898104.546979
480101071902871048190287 ชุมชนหนองฮีสามัคคี1หนองฮีปลาปาก48160เครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่936051665- -17.10515067104.6077329
480101081902881048190288 บ้านนาสะเดา8หนองฮีปลาปาก48160เครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่807450645sir_ampon@hotmail.com http://www.bnsd.ac.th/17.113869104.558848
480101091902891048190289 บ้านโพนทัน3หนองฮีปลาปาก48160เครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่-- -17.1362023104.6241718
480101101902921048190292 บ้านจรุกเตย4หนองฮีปลาปาก48160เครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่089-80546220 017.14598813104.5850069
480101111902901048190290 บ้านกุงโกน6หนองฮีปลาปาก48160เครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่846030837 17.1477435104.5559132
480101121902911048190291 บ้านหนองกกคูณ7หนองฮีปลาปาก48160เครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่981583814surawut.ka57@snru.ac.th -17.15312926104.6153516
480101131901451048190145 บ้านสร้างแห่3กุดฉิมธาตุพนม48110เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร810510346Bansranghaer@gmail.com 17.04934633104.7240592
480101141901461048190146 บ้านกุดฉิม5กุดฉิมธาตุพนม48110เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร42053520bankudchim@gmail.com -17.0686079104.7248489
480101151901481048190148 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)4ดอนนางหงส์ธาตุพนม48110เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร903543352- -17.0939513104.7459593
480101161901491048190149 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์7ดอนนางหงส์ธาตุพนม48110เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร817293362donnanghong.bs@gmail.com -17.0982651104.7636596
480101171901511048190151 บ้านหนองสะโน6ดอนนางหงส์ธาตุพนม48110เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร868523423nongsano_nkpedu1 -17.10748868104.7341782
480101181901521048190152 บ้านนาแกบึงเหล็ก1ดอนนางหงส์ธาตุพนม48110เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร810609348- -17.09773407104.7495337
480101191901531048190153 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)5ดอนนางหงส์ธาตุพนม48110เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร874493315- -17.09859655104.7402729
480101201901151048190115 อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"10ธาตุพนมธาตุพนม48110เครือข่ายพระธาตุพนม425410770 16.94033739104.7226305
480101221901181048190118 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)6ธาตุพนมธาตุพนม48110เครือข่ายพระธาตุพนม847984202- -16.9350373104.7085978
480101231901161048190116 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3"3ธาตุพนมเหนือธาตุพนม48110เครือข่ายพระธาตุพนม42540704hbtsc2014@gmail.com Ban Huabungthung School.com16.95532824104.7250814
480101241901231048190123 บ้านดอนแดง8ธาตุพนมเหนือธาตุพนม48110เครือข่ายพระธาตุพนม8621925700 016.98807428104.6581413
480101251901541048190154 นาถ่อนวิทยานุกูล12นาถ่อนธาตุพนม48110เครือข่ายนาถ่อนโพนแพง42575169nathonwitt@hotmail.com www.nathonwitt.ac.th17.13232827104.7533517
480101261901551048190155 นาถ่อนท่าวิทยาคาร3นาถ่อนธาตุพนม48110เครือข่ายนาถ่อนโพนแพง-- -17.1172549104.7706904
480101271901561048190156 บ้านดงยอ7นาถ่อนธาตุพนม48110เครือข่ายนาถ่อนโพนแพง973125791- -17.14683246104.7311017
480101281901571048190157 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร5นาถ่อนธาตุพนม48110เครือข่ายนาถ่อนโพนแพง810539545- -17.12042547104.7346306
480101301901591048190159 บ้านดงป่ายูง9นาถ่อนธาตุพนม48110เครือข่ายนาถ่อนโพนแพง813206833- -17.1637793104.7224988
480101311901501048190150 บ้านหนองหญ้าม้า10นาถ่อนธาตุพนม48110เครือข่ายนาถ่อนโพนแพง-nongyamaschool@hotmail.com 17.1198916104.7118603
480101321901411048190141 บ้านขอนขว้าง4นาหนาดธาตุพนม48110เครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด974235945- -16.8916141104.654016
480101331901361048190136 บ้านขอนกองโพนทอง10นาหนาดธาตุพนม48110เครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด974235945khonkongnoi@gmail.com https://sites.google.com/site/rongreiynbankhxnkxngphonthxng/16.9399837104.6419001
480101341901371048190137 บ้านนาหนาด7นาหนาดธาตุพนม48110เครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด892740450Supansoros@gmail.com 16.92674561104.6397436
480101351901381048190138 บ้านคำชะอี8นาหนาดธาตุพนม48110เครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด42056108- -16.90497605104.6599517
480101361901321048190132 บ้านดอนข้าวหลาม9น้ำก่ำธาตุพนม48110เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ088-561-5049- -16.8757008104.7140131
480101371901251048190125 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)3น้ำก่ำธาตุพนม48110เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ42059224nkl0137@gmail.com -16.90068187104.7293639
480101381901261048190126 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)10น้ำก่ำธาตุพนม48110เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ42059330- -16.91125748104.7276529
480101391901271048190127 บ้านนาคำ5น้ำก่ำธาตุพนม48110เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ-- http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=104819012716.87995906104.7383738
480101401901281048190128 บ้านคับพวง4น้ำก่ำธาตุพนม48110เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ973343083 16.84908748104.7541396
480101411901291048190129 บ้านทรายมูลคำผักแพว7น้ำก่ำธาตุพนม48110เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ818725414kritsaret5414@gmail.com -16.82062549104.7379812
480101421901301048190130 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)6น้ำก่ำธาตุพนม48110เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ862213123- -16.91273059104.7095979
480101431901311048190131 บ้านแก่งโพธิ์2น้ำก่ำธาตุพนม48110เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ852298685khangphoschool@gmil.com -16.92775783104.6946124
480101441901341048190134 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)5ฝั่งแดงธาตุพนม48110เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ862253019 16.92132289104.6804923
480101451901351048190135 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)8ฝั่งแดงธาตุพนม48110เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ54058352- -16.92734727104.6737325
480101461901391048190139 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา7ฝั่งแดงธาตุพนม48110เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ095-652-9424 16.89977358104.6810258
480101471901191048190119 พระกลางวิทยาคาร9พระกลางทุ่งธาตุพนม48110เครือข่ายพระธาตุพนม42541619pakangvit@hotmail.com -16.97453477104.7276689
480101481901201048190120 มรุกขนคร10พระกลางทุ่งธาตุพนม48110เครือข่ายพระธาตุพนม087-2240920 16.9997026104.7230929
480101501901221048190122 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)5พระกลางทุ่งธาตุพนม48110เครือข่ายพระธาตุพนม-banthatnoi@gmail.com -17.01688844104.7258913
480101511901241048190124 บ้านหนองกุดแคน15พระกลางทุ่งธาตุพนม48110เครือข่ายพระธาตุพนม895691070nkk2552@gmail.com -16.98911547104.6953046
480101521901601048190160 บ้านโพนแพง2โพนแพงธาตุพนม48110เครือข่ายนาถ่อนโพนแพง983431590- -17.16310908104.7038358
480101531901611048190161 บ้านห้วยทราย5โพนแพงธาตุพนม48110เครือข่ายนาถ่อนโพนแพง878682210Nuchranu2512@gmail.com 17.14663251104.6998998
480101541901621048190162 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์3โพนแพงธาตุพนม48110เครือข่ายนาถ่อนโพนแพง42560107- 17.13536685104.6989936
480101551901441048190144 บ้านแสนพันหมันหย่อน4แสนพันธาตุพนม48110เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร885630640spm48010155@gmail.com www.sanpan.ac.th17.0589244104.7471632
480101571901401048190140 อุ่มเหม้าวิทยาคาร5อุ่มเหม้าธาตุพนม48110เครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด818739657- www.umv.ac.th16.85341968104.6819921
480101581901421048190142 บ้านดอนสวรรค์3อุ่มเหม้าธาตุพนม48110เครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด-0 016.8280336104.6720736
480101591901431048190143 บ้านโสกแมว2อุ่มเหม้าธาตุพนม48110เครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด934707584- -16.82493115104.6520342
480101601901331048190133 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข7อุ่มเหม้าธาตุพนม48110เครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด889127437suchat.saen@gmail.com 16.83500016104.7164906
480101611903311048190331 บ้านโคกหินแฮ่1โคกหินแฮ่เรณูนคร48170เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม-khokhinhaeschool@gmail.com -17.04347929104.6177771
480101621903321048190332 บ้านหนองแซง8โคกหินแฮ่เรณูนคร48170เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม42560136- -17.08583914104.6112239
480101631903331048190333 บ้านนาโดนใหม่7โคกหินแฮ่เรณูนคร48170เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม 17.04291181104.6370384
480101641903341048190334 บ้านนาบัว13โคกหินแฮ่เรณูนคร48170เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม089-2752753- -17.06908341104.5826867
480101651903351048190335 บ้านนาม่วง3โคกหินแฮ่เรณูนคร48170เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขามnpr2514@gmail.com www.namuang.ac.th17.05754362104.5914209
480101661903361048190336 บ้านหนองกุง6โคกหินแฮ่เรณูนคร48170เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม872309148- -17.08143383104.5876211
480101671903451048190345 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)3ท่าลาดเรณูนคร48170เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม931262936- www.talad-school.com17.00138833104.5858817
480101691903481048190348 บ้านสร้างเม็ก7ท่าลาดเรณูนคร48170เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม862306289 17.01418833104.5770933
480101701903511048190351 ลาดสว่างวิทยา2ท่าลาดเรณูนคร48170เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม-- 017.0289142104.597005
480101711903491048190349 บ้านดอนขาว3นาขามเรณูนคร48170เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม862187202somphop2564@gmail.com https://sites.google.com/site/bandonkhawschool1/home16.984734104.635433
480101721903501048190350 บ้านนาขาม9นาขามเรณูนคร48170เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม-- -17.00074891104.6413895
480101731903461048190346 บ้านเหิบ8นาขามเรณูนคร48170เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม933265095- -17.00189924104.6133336
480101751903441048190344 บ้านนายอ12นางามเรณูนคร48170เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม895695661dlit48010175.2@nkpedu1.go.th -17.151787104.6521083
480101761903371048190337 นางามวิทยาคาร3นางามเรณูนคร48170เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม42057033www.1111@thaimail.com 17.10643267104.6787864
480101771903381048190338 บ้านสร้างแป้น5นางามเรณูนคร48170เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม973130555netty812@gmail.com 017.08789562104.681472
480101781903391048190339 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา9นางามเรณูนคร48170เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม892747372- -17.1200021104.6779669
480101791903411048190341 บ้านนายอน้อย2นางามเรณูนคร48170เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม810473641nayonalschool.52@gmail.com 017.12669768104.6493937
480101801903421048190342 บ้านโนนสวรรค์1นางามเรณูนคร48170เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม883402014Nonsawan.School.Area1@gmail.com 17.12014936104.6305507
480101811903301048190330 บ้านเหล่าสำราญ8โพนทองเรณูนคร48170เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม832895659- -17.05726744104.6912468
480101821903271048190327 บ้านดงบาก4โพนทองเรณูนคร48170เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม955742659 17.0736396104.7057169
480101841903231048190323 โพนทองวิทยาคาร9โพนทองเรณูนคร48170เครือข่ายเรณูนคร956523602phontong53@gmail.com www.phontong.ac.th17.05098538104.6799932
480101851903241048190324 บ้านดงมะเอก6โพนทองเรณูนคร48170เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม849267471 17.04049586104.6863764
480101861903401048190340 บ้านคำผาสุก10เรณูเรณูนคร48170เครือข่ายเรณูนคร612281615 17.10108775104.6210056
480101871903151048190315 เรณูวิทยาคาร2เรณูเรณูนคร48170เครือข่ายเรณูนคร42579021 17.04940609104.674998
480101881903161048190316 บ้านโนนสังข์4เรณูเรณูนคร48170เครือข่ายเรณูนคร872206151 17.04821633104.664481
480101891903181048190318 บ้านโพนสาวเอ้11เรณูเรณูนคร48170เครือข่ายเรณูนคร833515556teng.puthai@hotmail.com 17.05953345104.6744782
480101901903171048190317 บ้านนาบั่ว8เรณูใต้เรณูนคร48170เครือข่ายเรณูนคร839602603 17.03067892104.6546459
480101911903191048190319 บ้านโคกกลาง7เรณูใต้เรณูนคร48170เครือข่ายเรณูนคร898435219 www.khokklang.ac.th/17.01144431104.6746808
480101931903211048190321 บ้านนาโดนเก่า6เรณูใต้เรณูนคร48170เครือข่ายเรณูนคร42502548 17.03082661104.6457635
480101941903221048190322 บ้านทุ่งสว่าง9เรณูใต้เรณูนคร48170เครือข่ายเรณูนคร082-1152114Mr.Jamkut@gmail.com -17.01198403104.6367686
480101951903251048190325 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น4หนองย่างชิ้นเรณูนคร48170เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม850138933siravanee@hotmail.com 17.0316134104.7095163
480101961903291048190329 บ้านหัวขัวใต้1หนองย่างชิ้นเรณูนคร48170เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม095-6136721montinee100@gmail.com -17.00693428104.7015936
480101971903261048190326 บ้านนาดี3หนองย่างชิ้นเรณูนคร48170เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม843649310sahachai2518@gmail.com www.Nadee.ac.th17.02142894104.7057122
480101981902101048190210 บ้านดอนโทน6ก้านเหลืองนาแก48130เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้998211377weerapan164@gmail.com 016.9706694104.418707
480101991902111048190211 ศรีโพนทองวิทยา2ก้านเหลืองนาแก48130เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้866433337stvitaya@hotmail.co.th http://schoolweb.eduzones.com/spt/16.958093104.4103281
480102001902121048190212 ดอนเหลืองทองวิทยา11ก้านเหลืองนาแก48130เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้819674556kittiyarat.pikul@gmail.com -16.9631726104.4363937
480102011902131048190213 บ้านจำปา9ก้านเหลืองนาแก48130เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้856468145krittika171@gmail.com -16.9786096104.4124533
480102021902141048190214 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)1คำพี้นาแก48130เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้833508908fuknajar@gmail.com -16.9806186104.3915352
480102031902151048190215 นาผือบอนราษฎร์นุกูล3คำพี้นาแก48130เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้844312626took_1983@windowslive.com -16.967619104.399406
480102041902161048190216 บ้านกลางมูลอ้น6คำพี้นาแก48130เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้061-1299368banklangmulxn@gmail.com -16.97763678104.3791995
480102051901631048190163 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ4นาแกนาแก48130เครือข่ายนาแกนาคู่954512297dlit48010205.3@nkpedu1.go.th www.padungrach.ac.th16.94594368104.5026156
480102061901641048190164 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)2นาแกนาแก48130เครือข่ายนาแกนาคู่908408489Phornsak.saenmit@gmail.com 16.92953833104.5070159
480102071901651048190165 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล7นาแกนาแก48130เครือข่ายนาแกนาคู่ 16.93545335104.5211734
480102081901661048190166 บ้านนาป่งคอง6นาแกนาแก48130เครือข่ายนาแกนาคู่934135467 16.9304673104.494001
480102091901871048190187 บ้านนาคู่7นาคู่นาแก48130เครือข่ายนาแกนาคู่828597656- -16.96850319104.5364632
480102101901891048190189 บ้านแขนนาง4นาคู่นาแก48130เครือข่ายนาแกนาคู่849564232 16.982522104.572234
480102111901901048190190 บ้านน้ำบ่อ6นาคู่นาแก48130เครือข่ายนาแกนาคู่656656619moesc.1048190190@gmail.com 016.9921783104.5482886
480102131901981048190198 บ้านนาเลียง1นาเลียงนาแก48130เครือข่ายพระซองนาเลียง854543871honvono501@obecmail.obec.go.th www.naliangschool.ac.th17.0310126104.5276815
480102141901991048190199 บ้านหนองคอง5นาเลียงนาแก48130เครือข่ายพระซองนาเลียง082-1082711nongkhong2@gmail.com -17.03853898104.4961838
480102151902001048190200 บ้านนามนดงติ้ววิทยา12นาเลียงนาแก48130เครือข่ายพระซองนาเลียง088-2376880Nongchai74@gmail.com -17.0367876104.5475077
480102161902011048190201 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี2นาเลียงนาแก48130เครือข่ายพระซองนาเลียง-nahoom2517@gmail.com -17.035974104.542688
480102171901671048190167 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)1บ้านแก้งนาแก48130เครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์810493523maitree.chueakula@gmail.com 16.9446705104.4802425
480102181901681048190168 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี2บ้านแก้งนาแก48130เครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์42199832bankeangschool48130@gmail.com 16.9146804104.4694661
480102191901691048190169 บ้านโพธิ์ศรี5บ้านแก้งนาแก48130เครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์-- -16.954907104.484053
480102201901701048190170 บ้านนาโสก4บ้านแก้งนาแก48130เครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์862385122malasri9924@gmail.com -16.93580525104.4815504
480102211901711048190171 บ้านนาทุ่งมั่ง7บ้านแก้งนาแก48130เครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์42571014bhichet2019@gmail.com https://sites.google.com/view/ntmschool16.95417672104.4650385
480102221901971048190197 บ้านหนองยอโพนแพง15พระซองนาแก48130เครือข่ายพระซองนาเลียง088-5631779wanida128@hotmail.com -17.0473876104.5583024
480102231901881048190188 บ้านหนองหอยคำอ้อม10นาคู่นาแก48130เครือข่ายนาแกนาคู่812611867- -16.97909541104.5140393
480102241901931048190193 บ่อดอกซ้อนท่าวัด14พระซองนาแก48130เครือข่ายพระซองนาเลียง610814377Supan17@gmail.com 17.026883104.5753141
480102251901941048190194 บ้านพระซองเหนือ12พระซองนาแก48130เครือข่ายพระซองนาเลียง930875511- -17.01601587104.5696266
480102261901951048190195 นาเหนือทุ่งทองวิทยา6พระซองนาแก48130เครือข่ายพระซองนาเลียง-- 17.0197859104.5409191
480102271901961048190196 บ้านดงอินำ11พระซองนาแก48130เครือข่ายพระซองนาเลียง081-0532969- -17.0647343104.5634711
480102281901921048190192 พระซองวิทยาคาร4พระซองนาแก48130เครือข่ายพระซองนาเลียง425830370 017.01384104.559995
480102291901801048190180 ธารน้ำใจ7พิมานนาแก48130เครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู- 16.9305844104.5737211
480102301901721048190172 ชุมชนบ้านพิมาน3พิมานนาแก48130เครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพูbanpiman.school@gmail.com 16.94352037104.5596904
480102311901731048190173 บ้านพิมานท่า8พิมานนาแก48130เครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู081-369-6162phimanta2557@gmail.com -16.954243104.5559779
480102321901771048190177 บ้านดงน้อยพัฒนา6พิมานนาแก48130เครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู42560085- -16.8954672104.5462448
480102331901781048190178 บ้านจอมมณี4พิมานนาแก48130เครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู42060148 16.9318523104.5406673
480102341901791048190179 บ้านปากบัง2พิมานนาแก48130เครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู895738479pakbangschool@gmail.com 16.980446104.582954
480102351901811048190181 ชุมชนบ้านพุ่มแก13พุ่มแกนาแก48130เครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู898430415sudaratnphxthani@gmail.com 016.92468104.620699
480102361901821048190182 บ้านหนองหอยใหญ่14พุ่มแกนาแก48130เครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู951936053- http://gg.gg/BannonghoiyaiSchool16.92675836104.5877212
480102371901831048190183 บ้านนางเลิศ16พุ่มแกนาแก48130เครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู822216455school.nanglert@gmail.com 16.93402699104.6233079
480102381901861048190186 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"10พุ่มแกนาแก48130เครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู845214621- -16.891112104.629326
480102391901841048190184 บ้านตับเต่าโนนจันทร์7พุ่มแกนาแก48130เครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู981013132Tubtaononjun@gmail.com -16.90267262104.6254371
480102401901851048190185 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์9พุ่มแกนาแก48130เครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู425600830 Pondoo.ac.th16.91095198104.600706
480102411901761048190176 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 1642สีชมพูนาแก48130เครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู862655573- -16.93157913104.5725609
480102421901741048190174 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง5สีชมพูนาแก48130เครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู821110284- -16.9129974104.580605
480102431901751048190175 บ้านเหล่าทุ่ง4สีชมพูนาแก48130เครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู8019046651048190175@pracharath.ac.th 16.9341282104.5784538
480102441902091048190209 บ้านดงดู่งาม5หนองบ่อนาแก48130เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้42560140- -16.97655554104.3379976
480102451902061048190206 บ้านหนองบ่อ12หนองบ่อนาแก48130เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้-- -16.9943657104.3779918
480102461902071048190207 บ้านดินดำหมากเฟือง8หนองบ่อนาแก48130เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้899407855pimol1993@hotmail.com -17.00834454104.3901596
480102471902081048190208 บ้านนากุงยางคำ10หนองบ่อนาแก48130เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้817499850nakung.48010247@gmail.com -16.97931907104.3563183
480102481902051048190205 บ้านหนองห้าง4หนองสังข์นาแก48130เครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์821191299adisak_arm06@hotmail.com -16.97206288104.5053256
480102491902031048190203 บ้านคำเม็ก9หนองสังข์นาแก48130เครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์-- -16.98286459104.4765326
480102501902041048190204 บ้านหนองกุง5หนองสังข์นาแก48130เครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์897112771 16.98671943104.4951801
480102511902021048190202 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง1หนองสังข์นาแก48130เครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์866433337nongsangschool272@gmail.com 16.9854218104.4658133
480102521904471048190447 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี3โคกสีวังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา817695455- 17.0696737104.515262
480102531904481048190448 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 874โคกสีวังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา 17.0885377104.4903587
480102541904491048190449 บ้านโนนหอม2โคกสีวังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา903431618noohomschool_@hotmail.com -17.1092269104.4835079
480102551904521048190452 บ้านยอดชาดวิทยา1ยอดชาดวังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา-pkwangyang2561@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=104819045217.07700833104.3827473
480102561904531048190453 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง6ยอดชาดวังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา846269544paweenut2544@hotmail.co.th www.pnd.ac.th17.0477034104.3941557
480102571904541048190454 บ้านหนองบึง4ยอดชาดวังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา981025699sirigon08@gmail.com 17.08588632104.3761644
480102581904551048190455 บ้านหนองแคน3ยอดชาดวังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา042-560-022 17.0617696104.3679827
480102591904421048190442 บ้านวังยาง1วังยางวังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา878605464 17.05495654104.4556802
480102601904431048190443 บ้านนาขามส้มป่อย7วังยางวังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา421999370 017.003519104.437282
480102611904441048190444 บ้านหนองนางด่อน2วังยางวังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา854576574dlit48010261@nkpedu1.go.th 17.0504451104.4415592
480102621904451048190445 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์3วังยางวังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา801930411nongsanonasomboon@gmail.com 017.041476104.4784536
480102631904461048190446 บ้านสามแยกหัวภูธร6วังยางวังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา981731216samyeak@windowslive.com -17.05746971104.4522908
480102641904501048190450 บ้านหนองโพธิ์วังโน2หนองโพธิ์วังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา933270869nongpowangno2019@gmail.com 17.07367957104.4756498
480102651904511048190451 บ้านโพนสวางหนองแหน3หนองโพธิ์วังยาง48130เครือข่ายวังยางพัฒนา-- -17.0571697104.486636