ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านกุรุคุ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก48010001
PERCODE 6 หลัก190040
กระทรวง 10 หลัก1048190040
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุรุคุ
ชื่อ (อังกฤษ)Bankuruku
หมู่ที่6
ถนนกุรุคุ
หมู่บ้าน
ตำบลกุรุคุ
อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์898459760
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.32791656
Longitude
104.5557614

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน