ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านไทยสามัคคี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010005
PERCODE 6 หลัก190029
กระทรวง 10 หลัก1048190029
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไทยสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)banthaisamakkee
หมู่ที่5
ถนนนิตโย
หมู่บ้าน
ตำบลกุรุคุ
อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์817691424
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.32873576
Longitude
104.5886498

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน