ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010010
PERCODE 6 หลัก190054
กระทรวง 10 หลัก1048190054
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)
ชื่อ (อังกฤษ)BANKAMTAO SCHOOL
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลขามเฒ่า
อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์828444766
อีเมล์แอดเดรสTharika.p36@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.26917439
Longitude
104.7879746

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน