ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010101
PERCODE 6 หลัก190283
กระทรวง 10 หลัก1048190283
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง
ชื่อ (อังกฤษ)nongbuarachratbamrung
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลมหาชัย
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42560056
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.2754757
Longitude
104.4202236

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน