ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านดอนกลาง
เปิดสอนระดับปฐมวัย - ประถมฯ
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาดโรงเรียนขนาดเล็ก
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาดขนาดที่ 1
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาดโรงเรียนขนาดเล็ก
รหัส
SMIS 8 หลัก48010103
PERCODE 6 หลัก190285
กระทรวง 10 หลัก1048190285
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนกลาง
ชื่อ (อังกฤษ)bandonklang
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลมหาชัย
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42560147
อีเมล์แอดเดรสDonklang16k@gmail.com
เว็บไซต์https://sites.google.com/s/1Nt-39_jDR70Oshha4hVMtLPB3FhL9I5j/edit?userId=114699081118347900748
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.30580178
Longitude
104.4276591

KM.

.เพศ

ชาย
หญิง

.ตำแหน่ง

ผู้บริหาร /nan%
รอง/ผู้ช่วย /nan%
ครู/ศน. /nan%
บุคลากรทางการศึกษาอื่น /nan%
พนักงานราชการ /nan%
ลูกจ้างประจำ /nan%
ลูกจ้างชั่วคราว /nan%
อื่นๆ /nan%

.วิทยฐานะ

เชี่ยวชาญพิเศษ /nan%
เชี่ยวขาญ /nan%
ชำนาญการพิเศษ /nan%
ชำนาญการ /nan%
ไม่มี /nan%

.วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก /nan%
ปริญญาโท /nan%
ปริญญาตรี /nan%
อนุปริญญา /nan%
ต่ำกว่าอนุปริญญา /nan%
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน