ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านสร้างแห่
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010113
PERCODE 6 หลัก190145
กระทรวง 10 หลัก1048190145
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสร้างแห่
ชื่อ (อังกฤษ)Shanghae
หมู่ที่3
ถนนหนองย่างชิ้น - กุดฉิม
หมู่บ้าน
ตำบลกุดฉิม
อำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์810510346
อีเมล์แอดเดรสBansranghaer@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.04934633
Longitude
104.7240592

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน