ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"
เปิดสอนระดับปฐมวัย - ประถมฯ
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาดโรงเรียนขนาดใหญ่
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาดขนาดที่ 5
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาดโรงเรียนขนาดใหญ่
รหัส
SMIS 8 หลัก48010120
PERCODE 6 หลัก190115
กระทรวง 10 หลัก1048190115
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"
ชื่อ (อังกฤษ)AnupanWatphrathatphanom "Phanomwitthayakhan"
หมู่ที่10
ถนนชยางกูร
หมู่บ้าน
ตำบลธาตุพนม
อำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42541077
อีเมล์แอดเดรส0
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.94033739
Longitude
104.7226305

KM.

.เพศ

ชาย
หญิง

.ตำแหน่ง

ผู้บริหาร /nan%
รอง/ผู้ช่วย /nan%
ครู/ศน. /nan%
บุคลากรทางการศึกษาอื่น /nan%
พนักงานราชการ /nan%
ลูกจ้างประจำ /nan%
ลูกจ้างชั่วคราว /nan%
อื่นๆ /nan%

.วิทยฐานะ

เชี่ยวชาญพิเศษ /nan%
เชี่ยวขาญ /nan%
ชำนาญการพิเศษ /nan%
ชำนาญการ /nan%
ไม่มี /nan%

.วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก /nan%
ปริญญาโท /nan%
ปริญญาตรี /nan%
อนุปริญญา /nan%
ต่ำกว่าอนุปริญญา /nan%
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน