ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านขอนกองโพนทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010133
PERCODE 6 หลัก190136
กระทรวง 10 หลัก1048190136
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขอนกองโพนทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban khonkongphontong
หมู่ที่10
ถนน0
หมู่บ้าน
ตำบลนาหนาด
อำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์974235945
อีเมล์แอดเดรสkhonkongnoi@gmail.com
เว็บไซต์https://sites.google.com/site/rongreiynbankhxnkxngphonthxng/
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9399837
Longitude
104.6419001

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน