ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010150
PERCODE 6 หลัก190122
กระทรวง 10 หลัก1048190122
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)
ชื่อ (อังกฤษ)Banthatnoi Sriboonrueng School
หมู่ที่5
ถนนชยางกูร
หมู่บ้าน
ตำบลพระกลางทุ่ง
อำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสbanthatnoi@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.01688844
Longitude
104.7258913

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน