ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านดอนสวรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010158
PERCODE 6 หลัก190142
กระทรวง 10 หลัก1048190142
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนสวรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Donsawan
หมู่ที่3
ถนนชยางกูร
หมู่บ้าน
ตำบลอุ่มเหม้า
อำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส0
เว็บไซต์0
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8280336
Longitude
104.6720736

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน