ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านนาโดนเก่า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010193
PERCODE 6 หลัก190321
กระทรวง 10 หลัก1048190321
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาโดนเก่า
ชื่อ (อังกฤษ)bannadonkao
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเรณูใต้
อำเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42502548
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.03082661
Longitude
104.6457635

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน