ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านจำปา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010201
PERCODE 6 หลัก190213
กระทรวง 10 หลัก1048190213
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านจำปา
ชื่อ (อังกฤษ)Banjumpa
หมู่ที่9
ถนนนาแกสกลนคร
หมู่บ้าน
ตำบลก้านเหลือง
อำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์856468145
อีเมล์แอดเดรสkrittika171@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9786096
Longitude
104.4124533

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน