ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านกลางมูลอ้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010204
PERCODE 6 หลัก190216
กระทรวง 10 หลัก1048190216
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกลางมูลอ้น
ชื่อ (อังกฤษ)bangklangmoonon
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลคำพี้
อำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์061-1299368
อีเมล์แอดเดรสbanklangmulxn@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.97763678
Longitude
104.3791995

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน