ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
เปิดสอนระดับปฐมวัย - ประถมฯ
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาดโรงเรียนขนาดใหญ่
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาดขนาดที่ 5
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาดโรงเรียนขนาดใหญ่
รหัส
SMIS 8 หลัก48010205
PERCODE 6 หลัก190163
กระทรวง 10 หลัก1048190163
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
ชื่อ (อังกฤษ)Anubannakaepadungrajchakijjarern
หมู่ที่4
ถนนมัธยมจันทร์
หมู่บ้าน
ตำบลนาแก
อำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์954512297
อีเมล์แอดเดรสdlit48010205.3@nkpedu1.go.th
เว็บไซต์www.padungrach.ac.th
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.94594368
Longitude
104.5026156

KM.

.เพศ

ชาย
หญิง

.ตำแหน่ง

ผู้บริหาร /nan%
รอง/ผู้ช่วย /nan%
ครู/ศน. /nan%
บุคลากรทางการศึกษาอื่น /nan%
พนักงานราชการ /nan%
ลูกจ้างประจำ /nan%
ลูกจ้างชั่วคราว /nan%
อื่นๆ /nan%

.วิทยฐานะ

เชี่ยวชาญพิเศษ /nan%
เชี่ยวขาญ /nan%
ชำนาญการพิเศษ /nan%
ชำนาญการ /nan%
ไม่มี /nan%

.วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก /nan%
ปริญญาโท /nan%
ปริญญาตรี /nan%
อนุปริญญา /nan%
ต่ำกว่าอนุปริญญา /nan%
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน