ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านนาเลียง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก48010213
PERCODE 6 หลัก190198
กระทรวง 10 หลัก1048190198
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาเลียง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannaliang
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนาเลียง
อำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์854543871
อีเมล์แอดเดรสhonvono501@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์www.naliangschool.ac.th
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0310126
Longitude
104.5276815

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน