ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านเหล่าทุ่ง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010243
PERCODE 6 หลัก190175
กระทรวง 10 หลัก1048190175
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเหล่าทุ่ง
ชื่อ (อังกฤษ)Laothung
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสีชมพู
อำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์801904665
อีเมล์แอดเดรส1048190175@pracharath.ac.th
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9341282
Longitude
104.5784538

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน