ทะเบียนโรงเรียน สพป.นพ.๑
บ้านหนองกุง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก48010250
PERCODE 6 หลัก190204
กระทรวง 10 หลัก1048190204
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกุง
ชื่อ (อังกฤษ)ban nongkung
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหนองสังข์
อำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์897112771
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.98671943
Longitude
104.4951801

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน