สพป.นพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
480100751903031048190303 บ้านโคกสว่างโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์282646----92812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100761903061048190306 บ้านวังกะเบาโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์62396----4586-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100771903071048190307 บ้านนาสีนวลโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์92486----5787-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100791903101048190310 บ้านศรีธนโคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์4921586----207826-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
480100881902941048190294 ปลาปากราษฎร์บำรุงปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์33260019----6332130-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
480100891902951048190295 บ้านนาขามปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์61255----3165-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100901902961048190296 บ้านวังยางปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์71306----3775-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100911902971048190297 บ้านกอกปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์82486----5687-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100921902981048190298 บ้านหนองบัวปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์102506----6088-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100931902991048190299 บ้านโคกกลางปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์1921136443--1761116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
480100941903001048190300 บ้านใหม่วังเซือมปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์102376----4786-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100951903011048190301 บ้านปลาปากน้อยปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์11416----4276-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480100961903111048190311 บ้านวังสิมปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์62356----4185-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1