สพป.นพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
480102521904471048190447 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีโคกสีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา262846573--1671115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
480102531904481048190448 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87โคกสีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา272846----111814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102541904491048190449 บ้านโนนหอมโคกสีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา72345----4176-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102551904521048190452 บ้านยอดชาดวิทยายอดชาดวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา162646453--1251111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
480102561904531048190453 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงยอดชาดวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา342766----110814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102571904541048190454 บ้านหนองบึงยอดชาดวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา92236----3284-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102581904551048190455 บ้านหนองแคนยอดชาดวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา182546----7289-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102591904421048190442 บ้านวังยางวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา312816----112814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102601904431048190443 บ้านนาขามส้มป่อยวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา82256----3384-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102611904441048190444 บ้านหนองนางด่อนวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา152436----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102621904451048190445 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์วังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา132556----6889-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102631904461048190446 บ้านสามแยกหัวภูธรวังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา21175----1963-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102641904501048190450 บ้านหนองโพธิ์วังโนหนองโพธิ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา333566----89910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
480102651904511048190451 บ้านโพนสวางหนองแหนหนองโพธิ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา132706----83810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1