สพป.นพ.๑. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาดเกณฑ์บุคคล
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
480100021900411048190041 บ้านหนองบัวด่านเก่า1กุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ--6141102412141815181316------------------------418 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100031900421048190042 บ้านหนองหญ้าไซ7กุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ416191193911141915171356------------------------549 6-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100051900291048190029 บ้านไทยสามัคคี5กุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ10171101273819141716171416------------------------689 8-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100061900301048190030 บ้านนาป่ง4กุรุคุเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ615161173414141413141236------------------------409 4-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100071900511048190051 บ้านกล้วย7ขามเฒ่าเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า--111181292614141915191376------------------------668 8-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100101900541048190054 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)1ขามเฒ่าเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า--9161152514151513151276------------------------428 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100131900341048190034 บ้านหนองยาว11คำเตยเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย--315182514121615151276------------------------358 4-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100141900351048190035 บ้านหนองดินแดง1คำเตยเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย--5161112515121114111186------------------------298 4-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100161900371048190037 บ้านวังไฮหนองกุง3คำเตยเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย--10181182121111819191131626------------------------808 10-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100171900381048190038 บ้านทุ่งมน17คำเตยเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย--918117271612113110141426------------------------598 7-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100181900391048190039 บ้านโพนป่าหว้าน7คำเตยเมืองนครพนมเครือข่ายคำเตย--214162715131815151336------------------------398 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100201900621048190062 บ้านกกไฮ10ดงขวางเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง--2151724151311018131336------------------------408 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100221900501048190050 บ้านนาหลวง11ท่าค้อเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า--1131422151716151171426------------------------468 6-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100241900481048190048 บ้านหนองจันทน์1ท่าค้อเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า--41519291--61519181375------------------------467 7-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100251900131048190013 บ้านนาทราย6นาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย--4151925141101413141306------------------------398 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100271900151048190015 บ้านดอนยานาง1นาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย--413172511171215131236------------------------308 4-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100281900191048190019 บ้านนาคำโนนขาม7นาทรายเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย--71511228111121515181396------------------------518 6-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100301900091048190009 บ้านเนินสะอาด8นาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย--101121222611217110110191546------------------------768 10-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100311900101048190010 บ้านนาราชควายน้อย5นาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย--712192714161615131316------------------------408 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100321900111048190011 บ้านสร้างหิน3นาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย--2171926141--318141255------------------------347 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100331900121048190012 บ้านหนองบัวหนองแวง1นาราชควายเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย--131131262171171171141151141946------------------------1208 15-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดกลาง
480100351900551048190055 บ้านน้อยใต้0ในเมืองเมืองนครพนมเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า--11314241--11211161145------------------------187 3-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100371900601048190060 บ้านดงยอ8บ้านกลางเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง--214162215161614181316------------------------378 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100381900581048190058 บ้านกลางน้อย7บ้านกลางเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง--613192121918141141121596------------------------688 9-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100451900261048190026 บ้านสุขเจริญ10บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก--5111116251111816118191576------------------------738 9-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100481900221048190022 บ้านดอนม่วง9บ้านผึ้งเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก--6141102315161715171336------------------------438 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100491900211048190021 บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน1โพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก--4161102713141515141286------------------------388 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100501900161048190016 บ้านโพธิ์ตาก9โพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก--917116211112131819151486191131121443----------------10811 10-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100511900171048190017 บ้านสุขเกษม8โพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก--8110118291617171121131546------------------------728 9-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100531900201048190020 บ้านโคกก่อง4โพธิ์ตากเมืองนครพนมเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก--617113241718191151101536------------------------668 8-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100551900441048190044 บ้านหนองแซง8วังตามัวเมืองนครพนมเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ--919118281918181121111566------------------------748 9-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100591900651048190065 บ้านหนองญาติ6หนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย--13116129261131121141121121696------------------------988 12-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100601900661048190066 บ้านดงโชค1หนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย--212142312111413121156------------------------198 2-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100611900671048190067 บ้านคำพอก9หนองญาติเมืองนครพนมเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย--171812529141161101151201746------------------------998 12-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100681900071048190007 บ้านนาหัวบ่อ7อาจสามารถเมืองนครพนมเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย--5110115291121616111171516------------------------668 8-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100701902721048190272 บ้านวังโพธิ์6กุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ--41811224131511217171386------------------------508 6-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100711902731048190273 บ้านดอนดู่3กุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ--1611513126191151191141171806------------------------1118 14-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100721902741048190274 บ้านโพนทา2กุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ--101711721511311718171131736------------------------908 11-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100731902771048190277 บ้านนางาม1กุตาไก้ปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ--16181242518191101171131626------------------------868 11-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100751903031048190303 บ้านโคกสว่าง8โคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์--111161272718171121161131636------------------------908 11-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100761903061048190306 บ้านวังกะเบา4โคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์--5111628161712181101416------------------------478 6-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100771903071048190307 บ้านนาสีนวล5โคกสว่างปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์--41519251711411317141506------------------------598 7-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100801903121048190312 บ้านสว่างสำราญ7โคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย--714111210151811118191516------------------------628 8-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100811903131048190313 บ้านโคกสูง1โคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย--3110113212191111111181121736------------------------868 11-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100821903141048190314 บ้านม่วง2โคกสูงปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย--317110211161616181131506----5151----------------659 7-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100841902791048190279 บ้านหนองบัวคำ11นามะเขือปลาปากเครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ--101121222121101111161161161816------------------------1038 13-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100891902951048190295 บ้านนาขาม14ปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์----61612141--1111181265------------------------326 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100901902961048190296 บ้านวังยาง10ปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์----71713131121315141306------------------------377 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100911902971048190297 บ้านกอก5ปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์--31518210171519113131476------------------------558 7-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100921902981048190298 บ้านหนองบัว8ปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์--317110241411419171111496------------------------598 7-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100941903001048190300 บ้านใหม่วังเซือม9ปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์--51511026161101613161376------------------------478 6-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100951903011048190301 บ้านปลาปากน้อย3ปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์----111110151512171111406------------------------417 6-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100961903111048190311 บ้านวังสิม6ปลาปากปลาปากเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์--1151622141511218141356------------------------418 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100971902861048190286 บ้านห้วยไหล่1มหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย--10141142619191617141416------------------------558 7-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480100981903021048190302 บ้านถาวรนาอุดม6มหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย--516111212191131141151151786------------------------898 11-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101001902811048190281 บ้านทันสมัย7มหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย--5161112517131613141286------------------------398 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101011902831048190283 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง4มหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย--517112251615112151111446------------------------568 7-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101021902841048190284 บ้านวังม่วง5มหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย--5141923151816112111356------------------------448 6-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101031902851048190285 บ้านดอนกลาง3มหาชัยปลาปากเครือข่ายพระธาตุมหาชัย--919118214110114181141111716------------------------898 11-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101061903081048190308 บ้านนาเชือก3หนองเทาใหญ่ปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่--1011512523113181121161111636------------------------888 11-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101081902881048190288 บ้านนาสะเดา8หนองฮีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่----14114113171151171141111776------------------------917 13-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101091902891048190289 บ้านโพนทัน3หนองฮีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่--213152315111616151266------------------------318 4-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101101902921048190292 บ้านจรุกเตย4หนองฮีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่--816114251617110112171476------------------------618 8-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101111902901048190290 บ้านกุงโกน6หนองฮีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่--1111112221111211015191131606------------------------828 10-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101121902911048190291 บ้านหนองกกคูณ7หนองฮีปลาปากเครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่--1011212226161111819161466------------------------688 9-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101151901481048190148 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)4ดอนนางหงส์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร--916115210115151121121181726------------------------878 11-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101161901491048190149 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์7ดอนนางหงส์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร--10151152413151313111196------------------------348 4-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101171901511048190151 บ้านหนองสะโน6ดอนนางหงส์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร--111611727181816171121486------------------------658 8-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101181901521048190152 บ้านนาแกบึงเหล็ก1ดอนนางหงส์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร--161912522011018122181221906------------------------1158 14-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101191901531048190153 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)5ดอนนางหงส์ธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร--818116281131101151211101776------------------------938 12-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101241901231048190123 บ้านดอนแดง8ธาตุพนมเหนือธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม--4131727131615131101346------------------------418 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101261901551048190155 นาถ่อนท่าวิทยาคาร3นาถ่อนธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง--7171142512171814181346------------------------488 6-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101281901571048190157 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร5นาถ่อนธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง--41--412131--213161165------------------------206 3-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101301901591048190159 บ้านดงป่ายูง9นาถ่อนธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง--8151132713131316161286------------------------418 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101311901501048190150 บ้านหนองหญ้าม้า10นาถ่อนธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง--7121925161719191101466------------------------558 7-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101321901411048190141 บ้านขอนขว้าง4นาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด--12114126281151151111211191896------------------------1158 14-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101331901361048190136 บ้านขอนกองโพนทอง10นาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด--611111721015161514131336------------------------508 6-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101341901371048190137 บ้านนาหนาด7นาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด--111912021011418181101151656------------------------858 11-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101351901381048190138 บ้านคำชะอี8นาหนาดธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด--5111622161101516161356------------------------418 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101361901321048190132 บ้านดอนข้าวหลาม9น้ำก่ำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ----41416151514111151366------------------------407 6-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101371901251048190125 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)3น้ำก่ำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ--4181122211611312111181526131171181483----------------11211 10-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101391901271048190127 บ้านนาคำ5น้ำก่ำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ--215172--9191115141285------------------------357 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101401901281048190128 บ้านคับพวง4น้ำก่ำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ--71511225151111916181446------------------------568 7-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101411901291048190129 บ้านทรายมูลคำผักแพว7น้ำก่ำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ--51811328111110112181121616------------------------748 9-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101431901311048190131 บ้านแก่งโพธิ์2น้ำก่ำธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ--9181172515161619151366------------------------538 7-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101441901341048190134 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)5ฝั่งแดงธาตุพนมเครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ--817115210113161151151191786------------------------938 12-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101501901221048190122 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)5พระกลางทุ่งธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม--8151132913131418111286------------------------418 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101511901241048190124 บ้านหนองกุดแคน15พระกลางทุ่งธาตุพนมเครือข่ายพระธาตุพนม--91611527112111110110171576------------------------728 9-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101521901601048190160 บ้านโพนแพง2โพนแพงธาตุพนมเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง--11110121241101916161101456------------------------668 8-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101581901421048190142 บ้านดอนสวรรค์3อุ่มเหม้าธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด--7110117261611214161101446------------------------618 8-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101601901331048190133 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข7อุ่มเหม้าธาตุพนมเครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด--512172614121517161306------------------------378 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101621903321048190332 บ้านหนองแซง8โคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม--1161726121514110121296------------------------368 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101631903331048190333 บ้านนาโดนใหม่7โคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม--8191172141617113171111586------------------------758 9-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101641903341048190334 บ้านนาบัว13โคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม--111711826110113114114181656------------------------838 10-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101651903351048190335 บ้านนาม่วง3โคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม--513182518141515131306------------------------388 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101661903361048190336 บ้านหนองกุง6โคกหินแฮ่เรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม--811011829141911015141416------------------------598 7-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101691903481048190348 บ้านสร้างเม็ก7ท่าลาดเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม----717191214110110151406------------------------477 7-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101701903511048190351 ลาดสว่างวิทยา2ท่าลาดเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม--415192416181614171356------------------------448 6-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101721903501048190350 บ้านนาขาม9นาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม--11110121212191101817181546------------------------758 9-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101731903461048190346 บ้านเหิบ8นาขามเรณูนครเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม--51141192814161413181336------------------------528 7-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101771903381048190338 บ้านสร้างแป้น5นางามเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม--1119120281819116191121626------------------------828 10-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101791903411048190341 บ้านนายอน้อย2นางามเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม--3191122311217141131121516------------------------638 8-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101801903421048190342 บ้านโนนสวรรค์1นางามเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม--9111120261911118117181596------------------------798 10-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101811903301048190330 บ้านเหล่าสำราญ8โพนทองเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม--51711224131101515161336------------------------458 6-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101821903271048190327 บ้านดงบาก4โพนทองเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม--22114136281121111141161181796------------------------1158 14-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101851903241048190324 บ้านดงมะเอก6โพนทองเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม--512172514151315181306------------------------378 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101861903401048190340 บ้านคำผาสุก10เรณูเรณูนครเครือข่ายเรณูนคร--416110241613181101101416------------------------518 6-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101881903161048190316 บ้านโนนสังข์4เรณูเรณูนครเครือข่ายเรณูนคร--414182216121511121186------------------------268 3-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101891903181048190318 บ้านโพนสาวเอ้11เรณูเรณูนครเครือข่ายเรณูนคร--61611229191121315181466------------------------588 7-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101901903171048190317 บ้านนาบั่ว8เรณูใต้เรณูนครเครือข่ายเรณูนคร--5141927111151518181446------------------------538 7-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101931903211048190321 บ้านนาโดนเก่า6เรณูใต้เรณูนครเครือข่ายเรณูนคร--314172412151414161256------------------------328 4-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101941903221048190322 บ้านทุ่งสว่าง9เรณูใต้เรณูนครเครือข่ายเรณูนคร--511162511111716171276------------------------338 4-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101951903251048190325 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น4หนองย่างชิ้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม--217192811118161111111556101181181463----------------11011 10-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101961903291048190329 บ้านหัวขัวใต้1หนองย่างชิ้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม--5171122111415110111141456------------------------578 7-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101971903261048190326 บ้านนาดี3หนองย่างชิ้นเรณูนครเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม--1211212421215131619161416------------------------658 8-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480101981902101048190210 บ้านดอนโทน6ก้านเหลืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้--71131202111141101151131141776------------------------978 12-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102011902131048190213 บ้านจำปา9ก้านเหลืองนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้--51811325141318141141386------------------------518 6-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102031902151048190215 นาผือบอนราษฎร์นุกูล3คำพี้นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้--8141122511417110123161656------------------------778 10-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102041902161048190216 บ้านกลางมูลอ้น6คำพี้นาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้--41111152114121314161206------------------------358 4-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102061901641048190164 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)2นาแกนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่--61121182811017171111151586------------------------768 10-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102071901651048190165 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล7นาแกนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่--131101232419191141121161646------------------------878 11-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102081901661048190166 บ้านนาป่งคอง6นาแกนาแกเครือข่ายนาแกนาคู่31314110320113171814191616------------------------719 8-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102101901891048190189 บ้านแขนนาง4นาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่--514192814171615161366------------------------458 6-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102111901901048190190 บ้านน้ำบ่อ6นาคู่นาแกเครือข่ายนาแกนาคู่--318111281131111121111121676------------------------788 10-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102141901991048190199 บ้านหนองคอง5นาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--314172514141519191366------------------------438 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102151902001048190200 บ้านนามนดงติ้ววิทยา12นาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--71121192416114114181101566------------------------758 9-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102161902011048190201 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี2นาเลียงนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--8111119251131917112191556------------------------748 9-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102171901671048190167 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)1บ้านแก้งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์--6116122210116111111110191676------------------------898 11-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102181901681048190168 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี2บ้านแก้งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์--61811421119112171161131686------------------------828 10-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102191901691048190169 บ้านโพธิ์ศรี5บ้านแก้งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์--512172711141117141246------------------------318 4-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102201901701048190170 บ้านนาโสก4บ้านแก้งนาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์--71911626191411018191466------------------------628 8-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102221901971048190197 บ้านหนองยอโพนแพง15พระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--101511523113121121151131586------------------------738 9-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102241901931048190193 บ่อดอกซ้อนท่าวัด14พระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--1211012226111191817191506------------------------728 9-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102261901951048190195 นาเหนือทุ่งทองวิทยา6พระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--1014114271--71514131265------------------------407 6-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102271901961048190196 บ้านดงอินำ11พระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--5191142131141151161191101876------------------------1018 13-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102281901921048190192 พระซองวิทยาคาร4พระซองนาแกเครือข่ายพระซองนาเลียง--811312121311618118111181746------------------------958 12-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102301901721048190172 ชุมชนบ้านพิมาน3พิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--5141925151418110171396------------------------488 6-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102311901731048190173 บ้านพิมานท่า8พิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู4131711431117161912171426------------------------569 6-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102331901781048190178 บ้านจอมมณี4พิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู31114183411141517161276------------------------359 4-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102341901791048190179 บ้านปากบัง2พิมานนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--3131624151415151101336------------------------398 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102351901811048190181 ชุมชนบ้านพุ่มแก13พุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--4191132213131212131156------------------------288 4-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102361901821048190182 บ้านหนองหอยใหญ่14พุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--101411427181916161151516------------------------658 8-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102371901831048190183 บ้านนางเลิศ16พุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--81511329110191915181506------------------------638 8-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102381901861048190186 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"10พุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--611172517161317171356------------------------428 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102391901841048190184 บ้านตับเต่าโนนจันทร์7พุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--1011512528111114114114181696------------------------948 12-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102401901851048190185 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์9พุ่มแกนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--311142212151713131226------------------------268 3-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102411901761048190176 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 1642สีชมพูนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--717114271101619110151476------------------------618 8-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102421901741048190174 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง5สีชมพูนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู----8181314121613181266------------------------347 5-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102431901751048190175 บ้านเหล่าทุ่ง4สีชมพูนาแกเครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู--14191232101816110181131556------------------------788 10-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102441902091048190209 บ้านดงดู่งาม5หนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้--81711528181419111171476------------------------628 8-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102451902061048190206 บ้านหนองบ่อ12หนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้--12116128291131161221171131906------------------------1188 15-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102461902071048190207 บ้านดินดำหมากเฟือง8หนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้--1411713121318191121191111726------------------------1038 13-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102471902081048190208 บ้านนากุงยางคำ10หนองบ่อนาแกเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้--5131821012151817161386------------------------468 6-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102481902051048190205 บ้านหนองห้าง4หนองสังข์นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์--61319291116110110151416------------------------508 6-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102491902031048190203 บ้านคำเม็ก9หนองสังข์นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์--181612427113115151191161756------------------------998 12-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102501902041048190204 บ้านหนองกุง5หนองสังข์นาแกเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์--711011724161118131101326------------------------498 6-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102531904481048190448 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 874โคกสีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--14112126281101111151161231836------------------------1098 14-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102541904491048190449 บ้านโนนหอม2โคกสีวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--41317221--714161131325------------------------397 6-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102561904531048190453 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง6ยอดชาดวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--17117134215171141121171101756------------------------1098 14-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102571904541048190454 บ้านหนองบึง4ยอดชาดวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--414182213121314161206------------------------288 4-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102581904551048190455 บ้านหนองแคน3ยอดชาดวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--511211721211014112110171556------------------------728 9-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102591904421048190442 บ้านวังยาง1วังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--201101302121141161131111161826------------------------1128 14-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102601904431048190443 บ้านนาขามส้มป่อย7วังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--6141102112121815171256------------------------358 4-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102611904441048190444 บ้านหนองนางด่อน2วังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--917116231511211015181436------------------------598 7-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102621904451048190445 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์3วังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--9141132141916151101101546------------------------678 8-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102631904461048190446 บ้านสามแยกหัวภูธร6วังยางวังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา----21212131415121--165------------------------186 3-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102641904501048190450 บ้านหนองโพธิ์วังโน2หนองโพธิ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา151811113431216114111110141576------------------------919 10-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
480102651904511048190451 บ้านโพนสวางหนองแหน3หนองโพธิ์วังยางเครือข่ายวังยางพัฒนา--518113217112110110113191716------------------------848 11-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก


ที่ตั้ง 35 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Version.DTE.2024.06.10